Krwawe Święta
Święta Bożego Narodzenia to czas, którego wszyscy nie możemy się doczekać: pełen radości i spokoju, czas spędzany wspólnie z rodziną. Trudno więc uwierzyć w to, że Święta nazywane czasem współczucia i dobra, są tak naprawdę wypełnione bólem, strachem, walką - oraz coraz częściej brutalną i bolesną śmiercią. Nie wierzysz? Poświęć trochę swojego czasu i poznaj świąteczny paradoks.

Kulisy
Co możesz zrobić?


Koalicja na rzecz bezkrwawych Świąt
Koalicja na rzecz bezkrwawych Świąt (CUC) to: czeska Svoboda Zvirat (Wolność dla zwierząt) oraz Fundacja Viva!

Więcej informacji
Skontaktuj się z nami
Działaj

13 grudnia 2016r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie kasacji wyroku uniewinniającego dotyczącego znęcania się nad karpiami podczas ich sprzedaży. Jest to pierwsze w historii orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie dobrostanu ryb. Bez wątpienia będzie ono miało wpływ na orzecznictwo w podobnych sprawach, a także będzie podstawowym argumentem w mobilizowaniu organów ścigania, takich jak policja czy prokuratura, do działania w sprawach niewłaściwego traktowania karpi.

Rozpatrywana przez Sąd Najwyższy sprawa z 2010 roku dotyczyła zarzutu znęcania się nad karpiami poprzez przetrzymywanie ich podczas sprzedaży w skrzynkach bez wody oraz pakowaniu żywych ryb przez sprzedawców do worków foliowych bez wody. WSzystko trawło 6 lat, ponieważ prokuratura aż dwa razy umorzyła postępowanie nie doszukując się znamion przestępstwa. Dlatego w 2012 roku adwokat Karolina Kuszlewicz w imieniu Fundacji Noga w Łapę, wniosła do Sądu subsydiarny, czyli prywatny akt oskarżenia. Zarówno Sąd I instancji, jak i Sąd Odwoławczy uznały, że do przestępstwa nie doszło. Oba sądy argumentowały, że karpie mogą prowadzić wymianę gazową przez skórę, co miałoby oznaczać, że karpie mogą być trzymane przez sprzedawców bez wody. Twierdziły również, że pakowanie żywych ryb do worków foliowych bez wody nie wypełnia znamion przestępstwa, ponieważ to klienci decydowali, w jaki sposób karpie pakować.

 

W marcu 2016 roku do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja, wnosząca o uchylenie obu wyroków. W wyroku, jaki zapadł 13.12.2016 roku Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i uchylił wyroki obu sądów, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd podnosił, że ustawa o ochronie zwierząt dotyczy wszystkich kręgowców, więc karpie również chroni w pełnym zakresie.

Designed by OtevriOci.cz (2006)